Fuktskada - Massor med fuktskada

Vattenskador

Vattenskador

Vattenskador är det största problemet husägare drabbas av. Vattenskador kan kosta mycket pengar att åtgärda och ett vattenskadat hus kräver ofta stor renovering som gör att även delar som inte vattenskadats inte kan bebos under en längre tid. Orsaken till att vattenskadorna blir så stora är att vattenskadan kan vara svår att upptäcka i tid utan vattenskadorna upptäcks oftast med hjälp av något symptom. Vanligt sätt vattenskador hittas på är att det luktar illa eller att mögel blir synligt.


Vattenskada jämfört med fuktskada

Vattenskada jämfört med fuktskada

Skillnaden mellan en vattenskada och en fuktskada är att vattenskada uppkommer från vatten i flytande form och fuktskadan uppstår då vattnet i luften kondenseras.

Om det finns indikationer på fukt- eller vattenskada är det viktigt att hitta anledningen till fukten eller åtgärda vattenskadan direkt. Orsaken till det är att man inte vet om vattenskadan eller mögelangreppet sprider sig fort.

Vattenskador på vind

Vattenskador på vind

Eftersom det inte finns några vattenledningar på vinden så orsakas vattenskadorna antingen p.g.a. inkommande vatten eller skador orsakade av fukt som bildats p.g.a. kondens då varmluft träffat ett kallt yttertak.

Ett sätt att undvika inträngande vatten, som kan orsaka vattenskador, vilka normalt inte täcks av försäkringar, är att kontrollera och byta det yttre tätskiktet i innan det blivit för gammalt. Om taket har spont och takpapp samt läckt och tegelpannor bör du lyfta på några av tegelpannorna med jämna mellanrum för att kontrollera takets skick.

På vinden är det viktigt att det finns en spalt mellan yttre delen av taket där luften kan röra sig, t.ex. mellan isolering och takspont. Om luftspalten saknas kommer taket lätt bli vattenskadat om några år.

Vattenskador i badrum

Vattenskador i badrum

Den dyraste och dessutom den vanligaste vattenskadan de som uppkommer i badrum. Problemet är att vattnet eller fukten bakom ytskiktet aldrig hinner torka och om inte tätskiktet håller helt tätt så kommer omfattande vattenskador att uppstå. Vattenskador som dessa är svåra och orsakar dessutom angrepp av mögel.

Ifall du fått vattenskador på toaletten är det bäst att omedelbart kontakta ditt försäkringsbolag. Ifall tidigare renoveringar är korrekt utförda så får du ersättning för vattenskadan med om tidigare ombyggnad utförts felaktigt kan vattenskadan kosta dig både mycket pengar.

Kök och vattenskador

Vattenskador i köket förekommer bakom diskmaskinen eller vid diskbänken. Även vattenskador under kylen kan förekomma om inte kondensen som bildas vid kylning ångat bort korrekt. Ett ypperligt sätt att minska risken för vattenskador vid t.ex. diskmaskinen är att placera ett underlägg av plast under diskmaskinen

Källare och vattenskador

Källare och vattenskador

Vattenskador i källaren kan orsakas av att vatten tränger in från jorden utanför källarväggen. Om huset har dålig dränering märks det på fuktiga väggar och unken lukt. Det går att dränera huset själv om man hyr en minigrävmaskin. Sedan använder man ett vattentätt material (Platonplattor) på utsidan av källarväggarna. För att ytterligar minska risken för vattenskador fyller man på med grus närmas Platonplattorna.

Försäkringsbolagen delar sällan ut ersättning för dåligt dränerade källare eftersom detta är inträngande vatten och för det gäller inte försäkringen.

Torpargrund - Krypgrund och vattenskador

Krypgrunden eller torpargrundens konstruktion är helt avgörande för att minska risken för vattenskador. En bra konstruerad grund som är dränerad väl är din bästa försäkring för att undvika risken för fukt- och vattenskador i husgrunden.

Åtgärder för att undvika vattenskador

Åtgärder för att undvika vattenskador

Det bästa sättet att hindra vattenskador vid ombyggnad och renovering är att följa de regler som gäller för renoveringar. Viktigast är badrummet eftersom det är just i badrum de största vattenskadorna uppstår.

Ifall du ska anlita ett företag för att hjälpa till med renovering eller reparation så var säker på att välja ett som är erkänt duktiga på att renovera badrum. Detta minskar risken för framtida vattenskador.

Ifall utrymmen bakom väggar, vid duschutrymme eller diskmaskinen är tillgängliga är det vettigt att placera en fuktindikator där. Fuktsensorn, kallas även vattenvarnaren eller vattenlarm, fungerar som ett brandlarm men reagerar när en yta blir fuktig. Ett bra vattenlarm bör fungera i 10 år och är en mycket bra försäkring för att undvika allvarliga vattenskadorna.

Orsaken till vattenskador

Orsaken till vattenskador

Vanligaste anledningen till vattenskador i hus är att det tränger in vatten i väggar och golv. Vattnet kommer från läckande från rör eller tränger in utifrån men fukten kan också uppstå när kondens bildas kalla på eller då ett tätskikt inte håller tätt.

Vattenskadorna uppstår efter en tid då organiskt material, som t.ex. reglar eller spånskivor, utsätts för fuktigt klimat under lång tid. Mögelskador eller mögelangrepp kan även uppstå i icke organiskt material som t.ex. minerit- eller gipsskivor samt betong. Omfattande vattenskadorna kan det bli av lite fukt men som inte hittas på flera år.

Upptäcka vattenskador

Upptäcka vattenskador

Ett sätt att minska risken för vattenskadorna är att besiktiga de delar av husets delar som utsätts för fukt. Beskriv vilka delar i ditt hus som utsätts för vatten eller riskerar vattenskador och när du bör kontrollera dessa delar som kan drabbas av vattenskador. Viktigaste delarna är badrum och kök. Du bör även granska väggar och golv i källaren. Finns det kryp- eller torpargrund i huset bör du kontrollera även denna några gånger per år för att upptäcka eventuella vattenskador tidigt.

Ifall du tror att du kan ha vattenskador kan du göra fuktmätningar för att bestämma om det förekommer fukt i väggar eller golv. Man även göra prov för mögelangrepp.

Åtgärder vid vattenskador

Åtgärder vid vattenskador

Bestäm först var orsaken till vattenskadan är och försök fixa den själv. Ifall du inte hittar den så ta hjälp av något företag som arbetar med vattenskadade hus eller saneringen efter vattenläckor. Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag.

Ifall du har en fuktskada är det bra att använda en luftavfuktare eller tork som torkar upp de delar som inte är så angripna av vattenskadan att de behöver bytas. Detta minskar även risken för mögel i framtiden.


Allt du behöver veta om fuktskador

En fuktskada kan dyka upp där du minst anar det och där du minst vill ha den. Här kan du lära dig allt om att åtgärda en fuktskada och hur du undviker vattenskador.Meny - Fuktskada
Till förstasidan på www.fuktskada.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BadrumKökiPhoneNyheter