Fuktskada - Massor med fuktskada

Fuktskada

Fuktskada

Fuktskada eller vattenskada är det enskilt största problemet en husägare drabbas av. Förutom att det kostar mycket pengar och tar mycket tid att åtgärda fuktskadan kräver det ofta omfattande renovering vilket gör att delar eller hela huset blir obeboeligt under en längre tid. Anledningen till att skadorna vid fukt blir så omfattande är att det är mycket svåra att upptäcka tidigt utan upptäcks oftast via något symptom. Vanligaste sättet en fuktskada upptäcks är att det luktar illa eller att mögel syns.

Om det finns indikationer på fukt eller fuktskada är det viktigt att utreda orsaken till fukt eller åtgärda fuktskadan direkt. Anledningen till det är att man inte vet hur snabbt fuktskadan eller mögelangreppet sprider sig.

Varför blir det fuktskador

Fuktskada

Den vanligaste orsaken till fuktskador och vattenskador i hus är att det tränger in vatten i väggar och golv. Vattnet kommer antingen från läckande rör eller inträngande vatten utifrån men kan också bero på att det bildas kondens på t.ex. vinden eller att tätskiktet i badrummet inte håller vattnet ute.

Fuktskadan uppstår efter en tid då organiskt material som reglar eller spånskivor utsatts för fuktig miljö under lång tid. Mögelskador kan uppstå även på icke organiskt material som gipsskivor eller betong. Vanligtvis orsakas de värsta fuktskadorna av att det blir lite fuktigt men under en mycket lång tid.

Fuktskada är det samma sak som Vattenskada?

Fuktskada

Nej! Fuktskada och vattenskada är egentligen inte samma sak även om konsekvensen och skadan kan vara lika. En fuktskada uppstårfuktig luft kyls av och fäller ut vattendroppar, t.ex. i form av imma på en spegel. Vattenskada uppstår då rinnande vatten läcker ut på t.ex. något organiskt material.

Leta efter och upptäcka fuktskador

Fuktskada

För att minska konsekvensen av en eventuell fuktskada är det viktigt att ha regelbunden tillsyn av de delar av huset som utsätts för vatten eller fukt. Lägg upp en plan över vilka delar i ditt hus som utsätts för vatten eller riskerar fuktskador samt hur ofta du ska inspektera dessa delar. Delar som är mycket viktiga att granska med avseende på vattenskador är badrum och kök i alla hem. Dessutom är det viktigt att kontrollera vinden mot yttertaket och väggar och golv i källaren. Om huset är försett med krypgrund måste naturligtvis krypgrunden också inspekteras regelbundet för att upptäcka fuktskadorna i tid.

Ifall fastigheten har byggnader som inte används lika ofta som t.ex. ett Attefallshus som används som gäststuga på sommaren är det ännu viktigare att ha en regelbunden genomgång av dessa byggnader. Detta gäller också fritidshus eller sommarstugor som används under sommaren och kanske några helger till under året.

Ifall du tror att du har en fuktskada går det att genom enkla fuktmätningar avgöra om det förekommer fukt i väggar eller golv. Dessa mätningar kan kompletteras med prover för mögel som är lite dyrare. Det finns avancerade system för fuktmätning som baseras på akustik eller radar.

Åtgärder för att undvika fuktskada

Fuktskada

Det bästa sättet att hindra fuktskador vid renoveringar är att följa de regel som gäller vid ombyggnationer. Kanske viktigast är det i badrum eftersom det är just i badrum de värsta fuktskadorna brukar uppstå. För att minska dessa fuktskador bör du följa de regler som gäller för skydd mot fukt och fuktskador. Om du är osäker så ska du anlita ett företag som är erkänt duktiga på att renovera badrum. Detta gör att risken för framtida fuktskador minskar.

Om du kan nå utrymmen bakom väggar, vid duschutrymme eller diskmaskinen, är det vettigt att placera en fuktindikator där. Fuktindikatorn, kallas även fuktsensor, fuktvarnaren eller fuktlarm, fungerar liknande ett brandlarm men tjuter då det blir fuktigt i närheten. En bra fuktsensorn kan fungera i upptill 10 år på ett batteri och är ett bra skydd mot allvarliga fuktskadorna.


Allt du behöver veta om fuktskador

En fuktskada kan dyka upp där du minst anar det och där du minst vill ha den. Här kan du lära dig allt om att åtgärda en fuktskada och hur du undviker vattenskador.Meny - Fuktskada
Till förstasidan på www.fuktskada.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BadrumKökiPhoneNyheter